Synsregler

RUBE Karrosseri ApS    Ellegårdvej 20 Sønderborg

Ring for uforpligtende tilbud på 29 21 02 54Synsregler


Årsager til, at forruden ikke kan godkendes ved syn:


Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

Område A

Fjernsigtsfeltet, defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret i A-punktet (se definition under vejledningens punkt 10.03.003 (3)).

Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved ”sandblæsning”), der bevirker, at genstande, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.

Område B

Defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan. Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.

Område C

Defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fortsættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser. Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm og 150 mm.

Fejl, der befinder sig på grænsen mellem to områder behandles som to separate fejl tilhørende de respektive områder fejlen befinder sig i. Dog må fejlene tilsammen ikke være større end tilladt i det mindst restriktive område.

Revner i forruden, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på forruden anses som fejl og ruden kan ikke godkendes.

Stenslag og revner, der er repareret, så de reparerede områder fremtræder stort set usynlige, an- ses ikke som fejl.

Arealer i område A, B eller C, der er sorte eller ”sortprikket” langs rudens yderkant, skal ikke kontrolleres for fejl. Det samme gælder evt. områder bag indvendigt førerspejl.

For biler med centerplaceret rat vil forruden kun bestå af område A og område B.

For køretøjsart M2, M3, N2 og N3 gælder endvidere, at udsynet til påbudte spejle ikke må hindres af stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.

Hvis forruden ikke kan godkendes ud fra ovenstående, er synsresultatet: Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

Copyright © All Rights Reserved Rubekarrosseri